𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝗺𝗼𝗿es 𝗡𝗮𝗶𝗹, 𝗛𝗮𝗶𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗸𝗶𝗻

  • Giao hàng:

    Giao hàng nội thành trong vòng 2h.

  • Bảo hành:

    Bảo hành theo phiếu bảo hành trong sản phẩm(nếu có)

  • Thanh toán:

    Thanh toán bằng thẻ hoặc thanh toán khi nhận hàng.

-
+

𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝗺𝗼𝗿es 𝗡𝗮𝗶𝗹, 𝗛𝗮𝗶𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗸𝗶𝗻❤️❤️❤️

••Chị em nào #tócrụng như lá mùa thu thì vào ngay đây ạ 😄

Đúng như tên gọi của sản phẩm, VIÊN UỐNG ĐẸP MÓNG, TÓC VÀ DA

✔️ 𝗟𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 đ𝗼̣̂𝗰 đ𝗮́𝗼 đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁 đ𝗲̂̉ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘁𝗮̆𝗻𝗴 𝗰𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 đ𝗼̣̂ 𝗱𝗮̀𝘆 𝗺𝗼́𝗻𝗴 𝘁𝗮𝘆 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮̣𝗻𝗴 𝗺𝗼́𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗼̀𝗻, 𝗱𝗲̂̃ 𝗴𝗮̃𝘆.

✔️ 𝗖𝘂̀𝗻𝗴 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗮́𝗰 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘁𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗺𝗼́𝗻𝗴, 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗼̀𝗻 𝗸𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗼́𝗰 𝗺𝗼̣𝗰 𝗸𝗵𝗼̉𝗲, 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝗴𝗮̃𝘆 𝗿𝘂̣𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝗹𝗮̣𝗶 𝗰𝗵𝗼 𝗯𝗮̣𝗻 𝗹𝗮̀𝗻 𝗱𝗮 𝗸𝗵𝗼̉𝗲 𝗺𝗮̣𝗻𝗵 & 𝘁𝗿𝗮̀𝗻 đ𝗮̂̀𝘆 𝘀𝘂̛́𝗰 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴.

𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗱𝘂̣𝗻𝗴:

✔️ Hᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏʟʟᴀɢᴇɴ.

✔️ Cʜᴏ ʟᴀ̀ɴ ᴅᴀ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ, ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ́ᴄ ᴍᴇ̂̀ᴍ ᴍᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ́ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ.

✔️ Cʜᴜ̛́ᴀ ʙɪᴏᴛɪɴ ɢɪᴜ́ᴘ ᴍᴏ́ɴɢ ᴛᴀʏ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴍᴏ́ɴɢ ᴛᴀʏ ɢɪᴏ̀ɴ, ᴋʜᴏ̂, ᴅᴇ̂̃ ɢᴀ̃ʏ, ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̆ɴɢ đᴏ̣̂ ᴅᴀ̀ʏ ᴍᴏ́ɴɢ ᴛᴀʏ.

✔️ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴅɪɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ đᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ́ɴɢ ᴛᴀʏ, ᴛᴏ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ.

✔️ Cᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴀxɪᴛ ꜰᴏʟɪᴄ, ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃.

✔️ Hɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴏ̃ ʀᴇ̣̂ᴛ sᴀᴜ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ.

𝗛𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗱𝗮̂̃𝗻 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴:

Người lớn: Ngày 2 viên chia làm 2 lần sau ăn trưa, tối

K dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi

Tag liên quan

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Hiển thị tất cả kết quả cho ""