TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ( Nhấp vào để xem đầy đủ thông tin công việc ) 
Số lượng : 5

Địa điểm làm việc : 3 chi nhánh cửa hàng

Thời gian làm việc : 7-10 tiếng / ngày , 7 ngày / tuần

Hình thức làm việc : Chia thành 2 ca : 7h-14h và 14h-21h . Nhiều trường hợp cần thiết bắt buộc full ca 7h-21h ( nghỉ trưa 1 tiếng)

 

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC ONLINE  ( Nhấp vào để xem đầy đủ thông tin công việc ) 

Số lượng : 2

Địa điểm làm việc : Chi nhánh trung tâm - 102 Thích Quảng Đức, TP Long Khánh, Đồng Nai

Thời gian làm việc : 9 tiếng / ngày , 6 ngày / tuần

Hình thức làm việc : Full ca 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 7 . Nhiều trường hợp cần thiết bắt buộc full ca từ 7h-21h. 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG ( Nhấp vào để xem đầy đủ thông tin công việc ) 

Số lượng : 3

Địa điểm làm việc : 3 chi nhánh

Thời gian làm việc : 8-12 tiếng / ngày , 7 ngày / tuần

Hiển thị tất cả kết quả cho ""